Shop Motorola Base Station

Buy Motorola Base Station on eBay now!

Motorola Cm-400 Vt And Vr Vhf Aviation Aircraft Base Station Radio Repeater Unit

Motorola Cm-400

Motorola Cm-400 Vt And Vr Vhf Aviation Aircraft Base Station Radio Repeater Unit

$2,899.95

Motorola Quantar Vhf Repeater Base Station T5365a 132-174 Mhz 25w Abz89fc3774

Motorola Quantar

Motorola Quantar Vhf Repeater Base Station T5365a 132-174 Mhz 25w Abz89fc3774

$2,974.95

Motorola Micor Series High Power Repeater Base Station Cabinet C44rcb-3105bt

Motorola Micor

Motorola Micor Series High Power Repeater Base Station Cabinet C44rcb-3105bt

$1,900.00

Motorola T5365a, Tld3102f Quantar Base Station 150-174 Mhz W Dual Vhf Receiver

Motorola T5365a,

Motorola T5365a, Tld3102f Quantar Base Station 150-174 Mhz W Dual Vhf Receiver

$1,276.00

Motorola Quantar 800mhz 100w Base Station Repeater Model T5365a

Motorola Quantar

Motorola Quantar 800mhz 100w Base Station Repeater Model T5365a

$1,350.00

Motorola T5365a Quantar Vhf Astro Base Station Repeater With Sam Module | Rare

Motorola T5365a

Motorola T5365a Quantar Vhf Astro Base Station Repeater With Sam Module | Rare

$1,249.05

Motorola Quantar Vhf 100 Watt Base Station Repeater - With Dc Power Option

Motorola Quantar

Motorola Quantar Vhf 100 Watt Base Station Repeater - With Dc Power Option

$1,395.00

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.4250 465.4250

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.4250 465.4250

$1,250.00

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.2750 465.2760

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.2750 465.2760

$1,250.00

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.4750 465.4750

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.4750 465.4750

$1,250.00

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.500 465.500

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.500 465.500

$1,250.00

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.1500 465.1500

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.1500 465.1500

$1,250.00

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.2500 465.2500

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Repeater Base Station 460.2500 465.2500

$1,250.00

Motorola Quantar Repeater Base Station 460.375 465.375

Motorola Quantar

Motorola Quantar Repeater Base Station 460.375 465.375

$1,250.00

Motorola Quantar Repeater Base Station 460.4000 465.4000

Motorola Quantar

Motorola Quantar Repeater Base Station 460.4000 465.4000

$1,250.00

Motorola Quantar Repeater Base Station 453.450 458.450

Motorola Quantar

Motorola Quantar Repeater Base Station 453.450 458.450

$1,250.00

Motorola Quantar Repeater Base Station 460.5000 465.5000

Motorola Quantar

Motorola Quantar Repeater Base Station 460.5000 465.5000

$1,250.00

Motorola Nokia Stwg4000ca T6hg1 Cdma Base Station Xmi Transceiver Ihet6hg1 1.9g

Motorola Nokia

Motorola Nokia Stwg4000ca T6hg1 Cdma Base Station Xmi Transceiver Ihet6hg1 1.9g

$999.98

Vintage Motorola Micor B93rcb-3106 Base Repeater Station Tube Radio Amplifier

Vintage Motorola

Vintage Motorola Micor B93rcb-3106 Base Repeater Station Tube Radio Amplifier

$1,200.00

Motorola Quantar Repeater Base Station- T5365a

Motorola Quantar

Motorola Quantar Repeater Base Station- T5365a

$1,000.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Vhf Repeater R2 25w

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Vhf Repeater R2 25w

$1,099.00

Motorola Astro Xtva P2061b Uhf Portable Base Station For Xts Radios 450-512 Mhz

Motorola Astro

Motorola Astro Xtva P2061b Uhf Portable Base Station For Xts Radios 450-512 Mhz

$999.00

Motorola Mtr2000 T5544a 800 Mhz Trunking Repeater Base Station Rack Mount

Motorola Mtr2000

Motorola Mtr2000 T5544a 800 Mhz Trunking Repeater Base Station Rack Mount

$999.95

Motorola T5766a Mtr2000 Pa Cal Uhf 403-435mhz Repeater Base Station 100 Watt

Motorola T5766a

Motorola T5766a Mtr2000 Pa Cal Uhf 403-435mhz Repeater Base Station 100 Watt

$909.35

Motorola T5766a Mtr2000 Pa Cal Uhf 403-435mhz Repeater Base Station 100 Watt

Motorola T5766a

Motorola T5766a Mtr2000 Pa Cal Uhf 403-435mhz Repeater Base Station 100 Watt

$909.35

Motorola T5766a Mtr2000 Pa Cal Uhf 403-435mhz Repeater Base Station 100 Watt

Motorola T5766a

Motorola T5766a Mtr2000 Pa Cal Uhf 403-435mhz Repeater Base Station 100 Watt

$909.35

Motorola T5365a Quantar Base Station Repeater Cle1328a As Is

Motorola T5365a

Motorola T5365a Quantar Base Station Repeater Cle1328a As Is

$899.95

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 855.2125 Rx 810.2125 93

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 855.2125 Rx 810.2125 93

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.4625 89

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.4625 89

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 88

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 88

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 860.9875 Rx 815.9875 87

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 860.9875 Rx 815.9875 87

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 856.5875 Rx 811.5875 86

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 856.5875 Rx 811.5875 86

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 856.1875 Rx 811.1875 84

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 856.1875 Rx 811.1875 84

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 859.0875 Rx 814.0875 83

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 859.0875 Rx 814.0875 83

$750.00

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 857.9875 Rx 812.9875 81

Motorola Quantar

Motorola Quantar Base Station Repeater Tx 857.9875 Rx 812.9875 81

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.0375 Rx 814.0375 78

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.0375 Rx 814.0375 78

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.5875 Rx 812.5875 77

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.5875 Rx 812.5875 77

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.1875 Rx 812.1875 76

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.1875 Rx 812.1875 76

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 854.8625 Rx 809.8625 75

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 854.8625 Rx 809.8625 75

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.9875 Rx 814.9875 73

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.9875 Rx 814.9875 73

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 860.9875 Rx 815.9875 69

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 860.9875 Rx 815.9875 69

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 812.9875 Rx 812.9875 68

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 812.9875 Rx 812.9875 68

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.5875 Rx 813.5875 66

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.5875 Rx 813.5875 66

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.9875 Rx 814.9875 63

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.9875 Rx 814.9875 63

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.4625 61

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.4625 61

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.5875 Rx 811.5875 60

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.5875 Rx 811.5875 60

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.5875 Rx 812.5875 58

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.5875 Rx 812.5875 58

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 854.8625 Rx 809.8625 57

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 854.8625 Rx 809.8625 57

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.1875 Rx 811.1875 56

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.1875 Rx 811.1875 56

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.9875 Rx 811.9875 55

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.9875 Rx 811.9875 55

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.4625 49

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.4625 49

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 48

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 48

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 46

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 46

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.9875 Rx 814.9875 45

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.9875 Rx 814.9875 45

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2125 Rx 810.2125 44

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2125 Rx 810.2125 44

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.0375 Rx 814.0375 43

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.0375 Rx 814.0375 43

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2125 Rx 810.2125 41

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2125 Rx 810.2125 41

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6875 Rx 807.6875 40

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6875 Rx 807.6875 40

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.0875 Rx 814.0875 38

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 859.0875 Rx 814.0875 38

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.9875 Rx 811.9875 34

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.9875 Rx 811.9875 34

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7125 Rx 807.7125 33

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7125 Rx 807.7125 33

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6625 Rx 807.6625 32

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6625 Rx 807.6625 32

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 860.9875 Rx 815.9875 30

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 860.9875 Rx 815.9875 30

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 29

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 29

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7625 Rx 807.7625 28

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7625 Rx 807.7625 28

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.9875 Rx 811.9875 25

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.9875 Rx 811.9875 25

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6375 Rx 807.6375 24

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6375 Rx 807.6375 24

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 22

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 22

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7875 Rx 807.7875 20

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7875 Rx 807.7875 20

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7125 Rx 807.7125 16

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.7125 Rx 807.7125 16

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 14

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 858.9875 Rx 813.9875 14

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6125 Rx 807.6125 13

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6125 Rx 807.6125 13

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.1875 Rx 812.1875 12

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.1875 Rx 812.1875 12

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.5875 Rx 811.5875 11

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 856.5875 Rx 811.5875 11

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6125 Rx 807.6125 9

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 852.6125 Rx 807.6125 9

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 8

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 8

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 4

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.2375 Rx 810.2375 4

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.465 3

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 855.4625 Rx 810.465 3

$750.00

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.9875 Rx 812.9875 2

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a Base Station Repeater Tx 857.9875 Rx 812.9875 2

$750.00

Motorola Mtr2000 Vhf 100 Watt Base Station Repeater - Wduracomm Dc Power Option

Motorola Mtr2000

Motorola Mtr2000 Vhf 100 Watt Base Station Repeater - Wduracomm Dc Power Option

$810.00

Motorola Quantar T5365a 403-433 Mhz 110w Repeaterbase Station With 2 Receivers

Motorola Quantar

Motorola Quantar T5365a 403-433 Mhz 110w Repeaterbase Station With 2 Receivers

$750.00

Motorola T5365a Quantar 800mhz 100w Base Station Repeater

Motorola T5365a

Motorola T5365a Quantar 800mhz 100w Base Station Repeater

$689.98

New Motorola Quantar T5365 T5365a Base Station Radio Repeater 800mhz 100w

New Motorola

New Motorola Quantar T5365 T5365a Base Station Radio Repeater 800mhz 100w

$649.98

Motorola Rapid Battery Charger Ntn4734a Base Station Saber Radio Iiiiii Lot=29

Motorola Rapid

Motorola Rapid Battery Charger Ntn4734a Base Station Saber Radio Iiiiii Lot=29

$500.00

Motorola Quantar 800mhz Base Station Repeater, T5365a, 100 Watt

Motorola Quantar

Motorola Quantar 800mhz Base Station Repeater, T5365a, 100 Watt

$600.00

Motorola Iden T5417a Cellsite Base Station

Motorola Iden

Motorola Iden T5417a Cellsite Base Station

$599.99

Motorola Msf5000 Repeater Base Station, C740clb-7106 At

Motorola Msf5000

Motorola Msf5000 Repeater Base Station, C740clb-7106 At

$499.99

Motorola T5365a 800mhz Quantar Data Base Station Repeater

Motorola T5365a

Motorola T5365a 800mhz Quantar Data Base Station Repeater

$449.00

Motorola Quantar Repeater Base Station 855.2125 Tx 810.2125 Rx

Motorola Quantar

Motorola Quantar Repeater Base Station 855.2125 Tx 810.2125 Rx

$499.99

Motorola Astro 9000 Consolette Unit W Microphone Base Station Dispatch Unit

Motorola Astro

Motorola Astro 9000 Consolette Unit W Microphone Base Station Dispatch Unit

$499.95

Motorola Repeater Base Station Remote Radio Cabinet Circuit Boards

Motorola Repeater

Motorola Repeater Base Station Remote Radio Cabinet Circuit Boards

$399.99

Motorola Base Station Iden T5939 Quad

Motorola Base

Motorola Base Station Iden T5939 Quad

$399.99

Motorola Hpn4005b Ac-dc Power Supply For Control And Base Station New

Motorola Hpn4005b

Motorola Hpn4005b Ac-dc Power Supply For Control And Base Station New

$450.00

Motorola Iden 70w T5417a Cellsite Base Station Exciter Receiver Amplifier

Motorola Iden

Motorola Iden 70w T5417a Cellsite Base Station Exciter Receiver Amplifier

$475.00

Motorola T5365a Quantar 800mhz 100w Base Station Repeater

Motorola T5365a

Motorola T5365a Quantar 800mhz 100w Base Station Repeater

$399.99

50 Off New In Oem Box Motorola B370 Cellular Base Station Phone H1786a Loc415

50 Off

50 Off New In Oem Box Motorola B370 Cellular Base Station Phone H1786a Loc415

$400.00

Motorola Cdm1250 Uhf 450-527mhz Rado Base Station 40 Watt Complete W Desk Mic

Motorola Cdm1250

Motorola Cdm1250 Uhf 450-527mhz Rado Base Station 40 Watt Complete W Desk Mic

$399.95

Motorola Hpn4005a Ac-dc Power Supply For Control And Base Station New

Motorola Hpn4005a

Motorola Hpn4005a Ac-dc Power Supply For Control And Base Station New

$400.00

Lot Of 60 Pieces Motorola Hmn1050d And 1050c Base Station Desk Microphone .

Lot Of

Lot Of 60 Pieces Motorola Hmn1050d And 1050c Base Station Desk Microphone .

$400.00